• Sázet lze na čísla od O – 36. Kromě těchto čísel je na stole ještě šest kolonek (červená, černá, lichá, sudá malá, velká), tři tucty a tři kolony.
  • Každá hra začíná slovy: “Vaše sázky, prosím!
  • Když padne nula, hráč, který na ni dal vklad, se vyplácí jako každé jiné číslo. Přitom tucty, kolony a jednoduché šance prohrávají
  • Hráč při vkladu může použít možností, Jsou to: Jednoduché šance = l násobek sázky: nízká čísla od l – 18 vysoká čísla od 19 – 36, černá – všechna černá čísla, červená – všechna červená čísla, sudá (pair) všechna sudá čísla, lichá (inpair) všechna lichá čísla. Tucty a kolony = 2 násobek částky. První tucet – čísla od l – 12 První kolona 1,4,7, 31,34. Střední tucet – čísla od 13 – 24 Druhá kolona 2,5,8, 32,35. Poslední tucet – čísla od 25 – 36 Třetí kolona 3,6,9, 33,36