O paintballu

  • Paintball je sport a zábava, při které je cílem vyřadit protivníka zasažením kuličkou vystřelenou z paintballové zbraně.
  • Paintball hrají po celém světě muži i ženy všech věkových kategorií. Každý si zde najde svůj styl hry, který mu nejlépe vyhovuje.
  • Zbraně střílí poměrně přesně a to na dálku cca 40m. Záleží však na počasí, kvalitě kuliček, zda-li se střílí vzduchem nebo CO2, na druhu zbraní. Používáme nejkvalitnější vybavení a to v podobě jak automatických zbraní G1, tak manuálních spyderů Xtra.
  • Razance a síla lze upravit, ale pro optimální hru máme nastaveno tak, aby to pěkně letělo a ještě nebolelo. Navíc Vás vybavíme chrániči a kvalitním vybavením.
  • Barevné skvrny jdou běžně vyprat, ale doporučujeme vojenské oblečení.

Typy herních variant paintballu

Team Death Match – vyvraždění.

Hráči se rozdělí do dvou skupin. Na znamení začne hra a hráči se snaží vyřadit zásahem protihráče. Hra končí zasažením posledního protihráče. Team Death match se hraje vždy na začátku akce, pro seznámení se s terénem, vybavením a spoluhráči.

Hra na jednu vlajku

Hráči se rozdělí do dvou skupin. Vlajka se umístí na libovolné místo, nejlépe blízko středu hřiště. Hráči se ji po odstartování snaží co nejrychleji získat a donést na svoje stanoviště. Hra na vlajku je náročnější pro spolupráci celého týmu. Tento herní scénář minimalizuje takzvané “kempaře” která čekají.

Hra na dvě vlajky

Je náročnější variantou hry na jednu vlajku. Každý tým má svoji vlajku, kterou si musí hlídat, zároveň ukořistit tu soupeřovu a donést ji na svoje stanoviště.

Uhájit pevnost

Menší počet hráčů obsadí pevnost a větší skupiny má za úkol obsadit území během 7 minut hry. Čas je neúprosný, střelivo dochází, nepřítel se blíží …

Na medika

Oblíbený scénář, kde se prolíná více variant. V každém týmu je určen zdravotník, který má označení. Během hry může dotykem vrátit své zasažené spoluhráče. Avšak i medik je smrtelník. Hon na medika začíná….

Paintball : Firmsport.cz – závazná bezpečnostní pravidla

Je zakázán fyzický kontakt mezi protihráči.

Všichni hráči a další přítomné osoby se musí řídit pokyny organizátorů a rozhodčích. Používat ke hře se smějí pouze plynové značkovací zbraně, splňující zákonné podmínky. Tyto zbraně se smějí nabíjet jen originálními značkovacími kuličkami. V hrací zóně a všude tam, kde hrozí zásah značkovací kuličkou, musí všechny osoby po dobu hry nosit na obličeji ochranné brýle. V případě zamlžení či znečištění brýlí se obraťte na rozhodčího. Pamatujte, že ochrana zdraví musí být vždy na prvním místě.

Střílet je povoleno pouze v průběhu hry v hrací zóně. Mimo hrací zónu se nosí zbraně zásadně vždy zajištěné a hlavně všech zbraní musí směřovat vždy k zemi. K vyzkoušení zbraní slouží speciálně vymezená zkušební zóna. Za úmyslný či neúmyslný výstřel mimo hrací zónu nebo mimo herní dobu může být hráč vyloučen pořadatelem ze hry. Hranice hrací zóny a herní zónu určuje pořadatel.

Je zakázáno střílet a mířit i nenabitou zbraní na hráče či další osoby bez nasazených brýlí. Na rozhodčího a ostatní nehrající se nesmí střílet ani když mají nasazené ochranné brýle. Je zakázáno lézt na stromy, skály nebo strmé svahy, ničit vegetaci, střílet na zvířata a ptáky a volně odhazovat odpadky.

Alkohol, kouření, politická a válečná hesla a symboly se neslučují s filozofií Paintball game. Kouřit je možno pouze ve vyhrazeném prostoru a konzumace alkoholu je povolena až na konci hracího dne. Každý hráč je povinen znát a za všech okolností dodržovat uvedená bezpečnostní pravidla.

Za přestupek proti těmto pravidlům je rozhodčí nebo organizátor oprávněn závodníka vyloučit z další hry bez nároku na vrácení startovného a  udělit mu pokutu až do výše 500,- Kč